Ετήσιοι Ισολογισμοί της εταιρίας ALABAMA Ι.Κ.Ε.

Εταιρία:ALABAMA Ι.Κ.Ε.
Επάγγελμα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΦΜ:800944690
ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Διεύθυνση:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:145469603000

Ημερομηνία ανάρτησης ισολογισμού: 2019-03-27

Ημερομηνία ανάρτησης ισολογισμού: 2019-03-27

Δεν έγινε ακόμη

© 2014-2022, Φ=0rganize1nfo by Φilippos Φilippides, Systems Analyst - Consultant